سرشار از ندانسته ها.

این چند خط رو مهر پارسال برای صریر نوشته بودم که نشد بهش بدم.

خیلی وقته ازش دورم با اینکه فاصلمون به اندازه ٢ تا خیابونه.

نمیدانم چگونه توضیح دهم که چگونه از شرابی که نخورده ام

                                                                     مستم.

نمیدانم چگونه توضبح دهم آمدنم را؟

                            "پیکری بر پیکری پیچید و من زاده شدم"

نمیدانم چگونه توضیح دهم عاشق شدنم را؟

                              عشق آمد و مرا با خود برد.به کجا؟...

                                                            بازهم نمیدانم.

نمیدانم روزی چگونه توضیح خواهم داد رفتنم را؟

شاید بروم تا توضیح دهم آمدنم را........عاشق شدنم را.

نمیدانم که چگونه توضیح دهم توضیح ندادنم را.......

 

        به صلیب صدا مصلوبم ای دوست.

 

 

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
محمد حسین ابراهیمی

سلام. خواندم یاد خودم افتادم. یاد غم ها و شادی های همه ی آدمها ممنونم که سر میزنی موفق و پیروز