سرنوشت

 

 

 سرنوشت ما تکرار گذشته است .                                                                      

گذشته ای از نسل دور.                                                                      

 بی شک دخترکی همسان من همچون سرنوشتی را در  گذشته ای دور از سر گذرانده .

هم اکنون روحش در کدام عالم سیر میکند ، نمیدانم.

شا ید او که گاهی از درونم فریاد سر میدهد ،هم او باشد که بغض اعصار در گلویش خانه

کرده است.                                                                                        

/ 1 نظر / 18 بازدید
نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.